fbpx

«Клініко-інформаційне забезпечення та шляхи впровадження нових наукових досліджень в клінічну практику лікаря-інтерніста»

На конференції розглядались питання надання невідкладної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом та інсультами в Україні.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фундаментальні та прикладні аспекти геронтології»

5-6 березня відбудеться конференція присвячена фундаментальним та прикладним аспектам геронтології. Очікується, що конференцію відвідає 300 осіб.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Різдвяні читання: Харчова алергія – проблема ХХI століття»

Організатором заходу виступає Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. Очікується участь близько 300 спеціалістів, у тому числі з України, Польщі, Німеччини, Австрії, США та Великобританії.

Конференція «Медико-соціальні аспекти артеріальної гіпертензії в Україні»

Програма заходу охоплюватиме такі питання: проблеми контролю артеріального тиску, артеріальна гіпертензія й серцево–судинний ризик, сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет, артеріальна гіпертензія й супутні стани, такі як фібриляція передсердь, невідкладні стани при артеріальній гіпертензії, сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії, безпечність медикаментозного лікування, блокатори ангіотензинових рецепторів та інгібітори АПФ: дискусійні та спірні […]

ХІІ з’їзд оториноларингологів України

В рамках з’їзду передбачена виставка лікарських препаратів, медичної техніки, медичного обладнання, виставка-продаж медичної літератури та інше.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шляхи упровадження професійної автономії лікаря в Україні»

Конференція присвячена відзначенню 25-річчя відродження Українського лікарського товариства (УЛТ) у Львові, яке було засноване 1 жовтня 1910 року, але перервало свою діяльність з приходом радянських військ у 1939 році.

VI З’їзд гематологів та трансфузіологів України

Організаторами заходу виступають ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» та Українське наукове товариство гематологів та трансфузіологів. Очікується участь близько 300 спеціалістів, у тому числі з України, Білорусі, Молдови, Казахстану та Польщі.

Ювілейна науково-практична конференція “Актуальні питання педіатричної практики”

Ювілейна конференція, присвячена 25-річчю роботи Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру “Актуальні питання педіатричної практики”.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу»

На конференції будуть висвітлені такі питання: 1) Еволюція епідпроцесу інфекційних хвороб, тенденція розвитку епідпроцесу актуальних інфекцій у сучасних умовах; 2) Епідеміологія, аспекти інфекційних хвороб; 3)актуальні питання епідеміології та інфекційних хвороб; актуальні питання контролю за особливо небезпечними інфекціями та керованими інфекційними захворюваннями; актуальні питання контролю туберкульозу; історичні аспекти становлення і формування епідеміології та гігієни.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату»

У конференції візьмуть участь відомі науковці та клініцисти України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Протягом конференції проходитиме виставка «Проблеми діагностики, обстеження та комплексне лікування в офтальмології».