45 конференцій стали переможцями програми «Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові». У 2021 році за ініціативи Львівського конференц-бюро переможці отримають дофінансування на загальну суму 1 мільйон гривень.

Всього для участі в конкурсі свої заявки подали 63 установи та організації. Серед них – університети, дослідні інститути, туристичні компанії, благодійні фонди, медичні заклади, освітні, спортивні, культурні установи. Найбільше заявок було у 7 напрямках: наука, медицина, освіта, туризм, культура, бізнес, молодь.

Керівною Радою було опрацьовано 39 міжнародних та 24 національні конференц-події, які мають приналежність до більше 40-ка національних та міжнародних асоціацій. За результатами розгляду та оцінювання поданих заявок  було обрано 45 переможців, які отримують дофінансування, інформаційний супровід та експертну підтримку від Львівського конференц-бюро. 

У виборі переможців Керівна Рада враховували критерії, серед яких: статус заходу, приналежність до асоціацій, наявність конференції в міжнародній асоціації ICCA, ротація між містами, фінансовий внесок заявників. 

 

У конкурсі перемогу здобули такі конференції:

MMP Forum

 • Дата проведення: 1 липня 2021 року
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

10th Migration Course on Epilepsy-2021

 • Дата проведення: 17.06.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

4-й Східно-Європейський Конгрес з Болю

 • Дата проведення: 23.09.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

Міжнародна конференція «”Розкриваючи секрети”: Хасидизм і Гаскала на українських землях»

 • Дата проведення: 31.08.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

Конференція Лімуд Львів 2021

 • Дата проведення: 07.10.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

Міжнародна конференція молодих вчених з матеріалознавства та інженерії поверхні (International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering – IYSC MSSE – 2021)

 • Дата проведення: 22.09.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

Українсько-польський науковий форум “Агробіоперспективи””

 • Дата проведення: 23.09.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

Міжнародна конференція “Нанотехнології та Наноматеріали” НАНО-2021

 • Дата проведення: 25.08.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

VI Українсько-польський науковий форум “Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи”

 • Дата проведення: 20.05.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

V Науково-практична школа з питань аутизму

 • Дата проведення: 10.06.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

International conference “Perspectives and ways of development of novel medicines”

 • Дата проведення: 21.05.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

 Biology of the Cell Nucleus in Lviv

 • Дата проведення: 2021-06-21
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

4 Школа з нервово-м’язових захворювань та захворювань периферичної нервової системи

 • Дата проведення: 28.05.2021
 • Сума дофінансування: 25 000 грн

Всеукраїнський конкурс перекладачів для молоді «Львів Європейський»

 • Дата проведення: 24.04.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

 Х українсько-польська конференція з дитячої оториноларингології «ЄВРОЛОР»

 • Дата проведення: 18.09.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Всеукраїнська студентська олімпіада з управління проектами

 • Дата проведення: 23.04.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Форум «Медичний туризм, як інструмент залучення та  стимулювання інвестицій щодо розвитку туристичної галузі в Україні».

 • Дата проведення: 12.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

International scientific and practical conference Computer Sciences and Information Technologies

 • Дата проведення: 22.09.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

5-й міжнародний симпозіум SMART LION 2021

 • Дата проведення: 30.09.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

2021 IEEE XII-та Міжнародна конференція з електроніки та інформаційних технологій (ELIT)

 • Дата проведення: 05.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

 Майстер-курс “Вакцинація в умовах пандемії COVID-19”

 • Дата проведення: 26.06.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Виклики сьогодення: алергія та COVID-19

 • Дата проведення: 21.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Львівська Стем конференція.

 • Дата проведення: 26.03.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Strategic Business Management after Pandemic

 • Дата проведення: 21.07.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

VIII Школа-симпозіум “Рентгенівська порошкова дифракція. Аналіз багатофазних зразків”

 • Дата проведення: 15.04.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Всеукраїнська конференція наукових дослідників

 • Дата проведення: 15.08.2021
 • Сума дофінансування: 24 000 грн

VII Всеукраїнський конгрес молодих географів

 • Дата проведення: 07.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

IV Міжнародна науково-практична конференція “Музей – платформа суспільного діалогу”

 • Дата проведення: 28.10.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Міждисциплінарна співпраця – шлях до стоматологічного здоров’я дітей. Рекомендації фахівців.

 • Дата проведення: 12.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Міжнародна наукова конференція «Восьмі Колессівські читання (до 150-річчя з дня народження Філярета Колесси)».

 • Дата проведення: 28.10.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

YouthSpeak Forum

 • Дата проведення: 16.10.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

3-тя Міжнародна наукова конференція “Chemical Technology and Engineering – 2021”

 • Дата проведення: 21.06.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

10й Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus”

 • Дата проведення: 25.11.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Науково-практична конференція «новітні технології у вищій освіті»

 • Дата проведення: 23.04.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2021”

 • Дата проведення: 18.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

ХVIІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2021” (XVIІІ Scientific Conference “Lviv Chemical Readings- 2021”)

 • Дата проведення: 31.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг

 • Дата проведення: 27.10.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Одинадцята Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії, як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні»

 • Дата проведення: 08.04.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Конференція “Асоціації молодіжних працівників України”

 • Дата проведення: 20.02.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

XVIІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”

 • Дата проведення: 19.04.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Retina Lviv 2021

 • Дата проведення: 16.07.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Футурологічний конгрес “Сором’язливі машини”

 • Дата проведення: 02.10.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

5-а міжнародна конференція “На перехресті значень”

 • Дата проведення: 30.09.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми використання та збереження природних ресурсів прикордонних територій України і Польщі»

 • Дата проведення: 11.05.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

XXI Всеукраїнська школа-семінар і Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини

 • Дата проведення: 16.06.2021
 • Сума дофінансування: 21 000 грн

До складу Керівної Ради «Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові»  увійшли:

 1. Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку
 2. Андрій Павлів, директор ЛКП “Львівське конференц-бюро».
 3. Андрій Кузик, Почесний Амбасадор Львова, завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького.
 4. Олег Яськів, Почесний Амбасадор Львова, проректор з науки, директор Центру Шептицького, Українського католицького університету
 5. Роман Гладишевський, Почесний Амбасадор Львова, проректор з наукової роботи ЛНУ ім.І.Франка.
 6. Роман Небесний, заступник проректор з наукової роботи  НУ «Львівська політехніка»
 7. Ігор Мриглод, директор інституту фізики конденсованих систем НАН України.
 8. Оксана Динік, голова постійної депутатської комісії підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини
 9. Уляна Пак, голова постійної депутатської комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки
 10. Марія Чижишин, заступник голови депутатської комісії екології, природокористування та енергозбереження