За даними World University Rankings НУ “Львівська Політехніка” займає найвищі позиції серед вітчизняних університетів.

За результатами цьогорічних рейтингів найкращих університетів світу Times Higher Education World University Rankings, які формувалися серед 11 галузей знань  Національний університет «Львівська політехніка» включено до рейтингів за чотирма галузями:

  1. комп’ютерні науки;
  2. бізнес та економіка;
  3. інженерія;
  4. фізичні науки.

У предметних рейтингах використовують 13 індикаторів (ті самі, що й у світовому рейтингу), об’єднаних у п’ять категорій: викладання, дослідження, цитування, міжнародна співпраця, надходження від трансферу знань.

Право на участь у предметному рейтингу визначають два критерії: поріг кількості публікацій за галуззю знань та поріг чисельності науково-педагогічних працівників за цією галуззю.

Інформація:  сайт НУ “Львівська Політехніка”