6 листопада відбулося засідання Керівної ради Програми «Львів науковий». За результатами розгляду заявок, поданих на конкурс, 10 львівських дослідників отримають премії Львівської міської ради у розмірі 25 тис. грн. та 11 наукових конференцій одержать додаткове фінансування від 20 до 25 тис. грн. у наступному році.

До участі в конкурсі талановитих учених зголосилися 53 науковці. 45 заявок надійшло на конкурс соціально-наукових проектів.

Основними критеріями вибору переможців у конкурсі талановитих учених були: рівень наукометричних показників, кількість опублікованих наукових статей та вік кандидата. Відповідно до оновленого Положення про конкурс 5 премій отримали молоді науковці (віком до 40 років).

Заявки на конкурс соціально-наукових проектів оцінювали за статусом (міжнародний, національний), належністю організаторів заходу до міжнародних асоціацій та фінансовими показниками.

Переможці конкурсу «Премія Львівської міської ради талановитим ученим»:

 1. Василечко Леонід Орестович (сфера діяльності – фізика, хімія, кристалохімія, місце праці – НУ «Львівська політехніка»)
 2. Влох Ростислав Орестович (сфера діяльності – оптика та фізика кристалічних середовищ, місце праці – Інститут фізики оптики ім. О. Г. Влоха МОН України)
 3. Ільницький Ярослав Миколайович (сфера діяльності – фізика, фізична хімія, математичне моделювання в епідеміології, місце праці – Інститут фізики конденсованих систем НАН України, НУ «Львівська політехніка»)
 4. Капустяник Володимир Богданович (сфера діяльності – фізика, нанотехнологія, оптика, місце праці – Львівський національний університет імені Івана Франка)
 5. Крищишин Анна Петрівна (сфера діяльності – медична, фармацевтична хімія, місце праці – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
 6. Кулик Богдан Ярославович (сфера діяльності – фізика твердого тіла, місце праці – Львівський національний університет імені Івана Франка)
 7. Максимюк Тарас Андрійович (сфера діяльності – інформаційно-комунікаційні технології, місце праці – НУ «Львівська політехніка»)
 8. Осташ Богдан Омелянович (сфера діяльності – молекулярна генетика та біоінформатика, місце праці – Львівський національний університет імені Івана Франка)
 9. Пацаган Тарас Миколайович (сфера діяльності – теоретична фізика, фізична хімія, фізика колоїдних систем, місце праці – Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
 10. Шпотюк Ярослав Олегович (сфера діяльності – матеріалознавство і фотоніка, місце праці – Львівський національний університет імені Івана Франка)

 У конкурсі соціально-наукових проектів перемогу здобули такі проекти:

 1. 2018 ІЕЕЕ 2-га Міжнародна конференція «Інтелектуальний аналіз і обробка потоків даних» (ПВНЗ «Комп’ютерна академія ШАГ») – 22 000 грн.
 2. XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185 річниці від дня народження Б. Димбовського (Львівський національний університет імені Івана Франка) – 22 000 грн.
 3. 19-та Міжнародна центрально-східноєвропейська конференція Європейського товариства жінок дослідниць богослов’я «Empowering woman in conflict: ecumenical engagement for peace and justice» (Український Католицький Університет) – 25 000 грн.
 4. Міжнародний конгрес «Науковий потенціал Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва: сучасний стан і перспективи розвитку» (Західний науковий центр академії наук і МОН України) – 20 000 грн.
 5. Міжнародний конгрес МАГ «Образ себе» (Український Католицький Університет) – 25 000 грн.
 6. 73-ій Міжнародний конгрес ELSA — Європейської Асоціації студентів права (Міжнародна асоціація студентів права ELSA) – 25 000 грн.
 7. 145-річчя Наукового товариства ім. Шевченка (Наукове товариство імені Шевченка) – 20 000 грн.
 8. Симпозіум з бездротових систем (НУ «Львівська політехніка») – 22 000 грн.
 9. IV Українсько-польський науковий форум «Транскордонне співробітництво у розбудові єдиної Європи: теорія, практика та нові можливості» (НУ «Львівська політехніка») – 22 000 грн.
 10. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю НАН України (Львівський національний університет імені Івана Франка) – 22 000 грн.
 11. Хімічна конференція Схід/Захід 2018 (НУ «Львівська політехніка») – 25 000 грн.

До складу Керівної ради Програми увійшли:

 • Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку;
 • Ліна Остапчук, директор ЛКП «Львівське конференц-бюро»;
 • Олег Яськів, директор Центру Митрополита Андрея Шептицького;
 • Наталія Чухрай, проректор з наукової роботи НУ «Львівська політехніка»;
 • Роман Гладишевський, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, Почесний Амбасадор Львова;
 • Ігор Мриглод, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
 • Роман Лесик, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ ім. Данила Галицького, Почесний Амбасадор Львова;
 • Максим Коляда, заступник голови постійної депутатської комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.

***

Програма «Львів науковий» започаткована у 2016 році і має на меті забезпечити промоцію наукового потенціалу міста та розвиток сфери ділової гостинності через проведення у місті вагомих наукових ділових заходів.

Відповідно до Ухвали Львівської міської ради Про затвердження Програми «Львів науковий» на 2017-2018 роки № 2282 від 20 липня 2017 року місто виділяє 250 тис. грн. на премії талановитим ученим та ще 250 тис. грн. на дофінансування міських наукових конференцій у 2018 році.